/

Co to jest afazja?

Każdy z nas może mieć afazję.

Afazja objawia się trudnościami z:

  • mówieniem
  • rozumieniem innych, kiedy rozmawiają
  • czytaniem
  • pisaniem
  • używaniem cyfr i liczeniem.

Osoby z afazją myślą jasno, natomiast kłopot sprawia im zdobywanie informacji.

Doskonale wiedzą, co myślą i czują, mają jedynie ograniczony do-stęp do słów.

Jeśli cierpisz na afazję:

  • nadal jesteś inteligentną osobą
  • wiesz, co chcesz powiedzieć
  • możesz sam podejmować decyzje
  • nie jesteś głuchy.

Tekst pochodzi z książki „Moja afazja”, którą można zakupić w wersji elektronicznej (pdf) oraz drukowanej.

dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).
dyrektorka fundacji Między Słowami w Gdyni, neurologopeda, językoznawca, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” w Warszawie. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Lubi pracować z ludźmi, prowadzi grupę rozwoju osobistego kobiet z afazją.