/

Dostępne programy szkoleniowe dla partnerów komunikacyjnych cz. 1

Dostępne programy szkoleniowe dla partnerów komunikacyjnych cz. 1

Szukając odpowiedniego programu dla osób z afazją i ich partnerów komunikacyjnych przejrzałam wszystkie dostępne w sieci i literaturze programy. Z początkowej listy wybrałam tylko te programy, dla których udało mi się znaleźć wiarygodne informacje, że korzystają z nich certyfikowani logopedzi prowadzący terapię osób z afazją.

Niestety nie ma żadnego programu dostępnego w języku polskim. Znalazłam trzy takie programy.

Pierwszy z nich to Better Conversations with Aphasia (BCA) autorstwa Beeke i współpracowników (2013) z Wydziału Psychologii i Nauk Językowych UCL (PaLS).

BCA to bezpłatny zasób e-learningowy mający na celu poprawę dostępu do terapii konwersacyjnej dla: logopedów (SLT), osób z afazją i ich rodzin, a także pracowników służby zdrowia i lekarzy zajmujących się osobami z afazją.

Pakiet e-learningowy zawiera podręczniki do terapii oraz materiały wideo i audio, które stanowią podstawę programu. Dostępne są również informacje skierowane do logopedów, osób z afazją i ich rodzin, a także pracowników służby zdrowia zainteresowanych programem. Materiały dla logopedów uczą prowadzenia terapii konwersacyjnej i zapewniają im kompletny program terapii z interaktywnymi materiałami do nauki, a także poradami doświadczonych klinicystów. Dla osób z afazją i ich rodzin BCA dostarcza informacji o tym, czy terapia konwersacyjna jest dla nich odpowiednia, co to jest terapia konwersacyjna i co myślą o niej inne osoby z afazją. Pracownicy służby zdrowia i medycy zajmujący się osobami z afazją i członkami ich rodzin dowiedzą się dzięki BCA, jak afazja wpływa na codzienną rozmowę, czym jest terapia konwersacyjna i jakie są podstawy dowodowe jej skuteczności.

Większość materiałów zawartych w programie jest przyjazna dla afazji. Zaletą programu jest to, że można go uczyć się we własnym tempie, na jego ukończenie nie potrzeba więcej niż 10-15 godzin i jest on otwarty non-stop dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Według Beeke i in. (2013), program BCA ma na celu zmianę zachowań językowych wykorzystywanych przez osoby z afazją i/lub osoby z ich otoczenia w celu radzenia sobie w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).