/

Jak udar mózgu może wpłynąć na widzenie?

Udar mózgu może wpłynąć na widzenie na trzy sposoby.

  1. Czasami konieczna jest zmiana okularów. Po udarze wada wzroku może się zmienić, dlatego odwiedź okulistę.
  2. Możesz również mieć problem z podwójnym widzeniem –koniecznie udaj się do neurologa.
  3. Niektóre osoby po udarze mają problem z widzeniem lewostronnym lub prawostronnym (niedowidzenie połowicze).

Jeśli cierpisz na niedowidzenie połowicze, możesz mieć kłopot z widzeniem prawo- lub lewostronnym. Objawia się to tym, że nie widzisz tekstu, pomijasz jedzenie, ignorujesz ludzi, podczas czytania nie widzisz jednej strony kartki lub końcówek słów.

W takiej sytuacji konieczna jest praca z neuropsychologiem, który wskaże ci właściwe ćwiczenia i pomoże poradzić sobie z tym problemem.

Czasami osoby po udarze nie rozpoznają przedmiotów, twarzy (na-wet twarzy swoich najbliższych), chociaż je widzą. Jest to agnozja, wymagająca pracy z neuropsychologiem.

Tekst pochodzi z książki „Moja afazja”, którą można zakupić w wersji elektronicznej (pdf) oraz drukowanej.

dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).
dyrektorka fundacji Między Słowami w Gdyni, neurologopeda, językoznawca, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” w Warszawie. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Lubi pracować z ludźmi, prowadzi grupę rozwoju osobistego kobiet z afazją.