/

O afazji w Radio Pogoda

Katarzyna Urbańska i Izabela Olejniczak-Pachulska, założycielki Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w audycji „Mój Gdańsk” Edyty Stańczyk w Radio Pogoda.

Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).