/

Wsparcie psychologiczne w poradni „Żyć z afazją”

Fundacja „Między Słowami” prowadzi od 2014 roku poradnię „Żyć z afazją”, w której udziela wsparcia neurologopedycznego, psychologicznego i prawnego osobom z afazją i ich opiekunom.

Dzięki doraźnej pomocy telefonicznej wiele osób ma możliwość znalezienia wsparcia psychologicznego w swoim regionie bądź umówienia się na indywidualne spotkanie z psychologiem w godzinach pełnionego dyżuru. Często po krótkim wywiadzie, na postawie skonstruowanego przez nas Formularza Pierwszego Kontaktu, nasz zespół jest w stanie udzielić fachowych wskazówek co do postępowania w przypadku współtowarzyszących zaburzeń funkcji poznawczych, a także zaproponować formy pomocy w postaci samodzielnie przygotowanych ćwiczeń. W bardziej złożonych sytuacjach, gdy chorzy dzwonią z odległych zakątków Polski, spersonalizowane ćwiczenia przesyłane są w formie elektronicznej.

Trudności komunikacyjne i zmiana dotychczasowej sprawności fizycznej często wywołują u chorych uczucie smutku, braku zrozumienia i skutkują obniżonym nastrojem oraz bezradnością. Także w tym zakresie nasi psycholodzy mogą okazać się pomocni, przede wszystkim w zrozumieniu emocji, które towarzyszą okresowi rekonwalescencji. Rozmowy z chorymi pełnią też funkcję edukacyjną. Pacjenci po wyjściu ze szpitala mają wiele pytań dotyczących konsekwencji udaru, wypadku czy nowotworu, ale także możliwości uzyskania pomocy w przypadku trudności z mówieniem, pamięcią czy myśleniem. Dzięki konsultacjom psychologicznym chorzy mogą uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania, co finalnie pozwoli im odzyskać spokój i poczucie bezpieczeństwa w kryzysie, jakiego doświadczyli.

Opieką obejmujemy też opiekunów osób z afazją. Najczęstszą formą udzielanej pomocy jest psychoedukacja dotycząca opieki i samodzielnej pracy z chorującym bliskim. Celem jest uświadamianie im roli, jaką odgrywają w całym procesie rehabilitacji. Jednocześnie zespół psychologów stara się udzielać opiekunom wsparcia w sytuacjach wyczerpania i bezsilności. W przypadku problemów zdrowotnych choruje cały system rodzinny i tylko jego prawidłowe funkcjonowanie jest gwarancją stworzenia optymalnych i stymulujących warunków dochodzenia do siebie.

Poprzedni artykułAfazja i co dalej?
Następny artykułArteterapii czas – start
Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).