/

Zawroty głowy, epilepsja

Po udarze możesz doświadczać zawrotów głowy. Pojawiają się one bezpośrednio po udarze lub w późniejszym czasie.


Zawroty głowy odczuwane są różnie:

  • jako drętwienie ręki, nogi lub innej części ciała
  • jako ruchowe drgania części ciała
  • jako napad padaczkowy.

Pacjenci po udarze mózgu mogą doświadczyć tylko pojedynczego napadu padaczkowego.
Pojedynczy napad padaczki po udarze najczęściej nie stanowi wskazania do przyjmowania przez pacjenta leków przeciwpadaczkowych.

Jeśli ataki pojawiają się często, jest to padaczka poudarowa, która wymaga już stosowania leków przeciwpadaczkowych.

Po zawrotach głowy, ataku padaczki możesz czuć się nieswojo, potrzebować snu. Zdarzają się też problemy z komunikowaniem myśli.

Konieczne jest odpowiednie dobranie leków. Musisz wiedzieć, że nie zawsze jest to proste, czasami lekarz potrzebuje czasu, aby właściwie dopasować dawkę i rodzaj leku.

Tekst pochodzi z książki „Moja afazja”, którą można zakupić w wersji elektronicznej (pdf) oraz drukowanej.

Poprzedni artykułApraksja
Następny artykułEmocje – zmęczenie
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).
dyrektorka fundacji Między Słowami w Gdyni, neurologopeda, językoznawca, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” w Warszawie. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Lubi pracować z ludźmi, prowadzi grupę rozwoju osobistego kobiet z afazją.