/

Zmysł dotyku i odczuwanie po udarze

Mózg otrzymuje informacje z całego ciała dotyczące odczuwania zimna, ciepła, ostrości, szorstkości. Po uszkodzeniu może nie wy-syłać odpowiednich sygnałów. Jest to szczególnie niebezpieczne wtedy, kiedy porażona noga / ręka nie czuje, że znajduje się obok czegoś bardzo gorącego.

Jak możesz sobie pomóc:

  1. Zwracaj uwagę, gdzie siadasz i jak siadasz.
  2. uważaj na gorące płyty lub włączony gaz.
  3. Bądź ostrożny z gorącą wodą – możesz się poparzyć, szczególnie podczas używania czajnika.
  4. upewnij się, że twoja ręka / noga znajduje się wystarczająco daleko od niebezpiecznych rzeczy.

Tekst pochodzi z książki „Moja afazja”, którą można zakupić w wersji elektronicznej (pdf) oraz drukowanej.

dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).
dyrektorka fundacji Między Słowami w Gdyni, neurologopeda, językoznawca, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” w Warszawie. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Lubi pracować z ludźmi, prowadzi grupę rozwoju osobistego kobiet z afazją.