/

Żyć z afazją – telefoniczna poradnia psychologiczno-neurologopedyczna

Afazja wywołuje brak wiary w możliwość komunikowania się z innymi, apatię, wycofanie się z życia, rozpad więzów międzyludzkich, w tym więzi rodzinnych.

Telefoniczna poradnia psychologiczno-neurologo­pedyczna działa od 2015 roku, na obszarze całej Polski.

Celem głównym jest poradnictwo:

  • psychospołeczne
  • neurologopedyczne
  • prawne

Poradnictwo prowadzone jest przez telefon, internet oraz bezpośrednio – w siedzibie fundacji ,,Między Słowami”.

Poradnia jest czynna w od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.

Działania poradni są skierowane do chorych z zaburzeniami komunikacji wynikającymi z uszkodzenia mózgu (najczęściej: udar mózgu, wypadek komunikacyjny, nowotwór) oraz ich bliskich (członków rodzin, opiekunów).

Celem poradni jest zmiana podejścia do niepeł­nosprawnego  członka rodziny ukierunkowana na proces tworzenia warunków sprzyjających jego rozwojowi i poprawie jakości życia w integracji ze środowiskiem.

Włączenie opiekunów do współpracy i przekazanie im niezbędnej wiedzy psychologiczno-terapeutycz­nej daje szanse na wzmocnienie potencjału opie­kuńczego rodziny, z ukierunkowaniem na partnerski dialog dotyczący wzajemnych relacji wszystkich jej członków, nie wyłączając udziału samej osoby niepełnosprawnej.

tel. 535 937 019

fundacja@miedzy-slowami.org.pl

Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).