/

Życie z afazją (film)

„Życie z afazją” to film o Podopiecznych Fundacji „Między Słowami”, którzy po przebytym udarze mózgu mają problem z komunikowaniem się. Film powstał dzięki dotacji PFRON i życzliwości Urzędowi Miasta Gdynia, które wspiera projekt AFA-Integracja

Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).