/

Afazja może przybierać różne formy

Mówienie, słuchanie, rozumienie, czytanie, pisanie i liczenie może być zaburzone w różny sposób. Niektórzy ludzie mają afazję całkowitą, inni radzą sobie całkiem dobrze.

Poniżej możesz wybrać opisy, które opisują twoją afazję. Pamiętaj, że nikt nie ma wszystkich podanych niżej trudności.

Mówienie

 • jest mi ciężko mówić
 • nie mogę znaleźć właściwych słów
 • przekręcam końcówki wyrazów
 • używam wyrazów, które brzmią jak obce lub bez sensu
 • mówię dużo, ale to co mówię jest chaotyczne
 • myślę, że mówię perfekcyjne, ale tak nie jest
 • zacinam się na oczywistych słowach lub wyrażeniach
 • czasem jestem zbyt bezpośredni – to może smucić innych

Czytanie a afazja

 • czytanie czegokolwiek zabiera mi dużo czasu
 • mam trudności z rozumieniem czegokolwiek, co próbuję czytać
 • mogę czytać krótkie teksty, ale nic dłuższego czy skomplikowanego

Rozumienie

Słyszę, ale:

 • czytanie czegokolwiek zabiera mi dużo czasu
 • mam trudności z rozumieniem czegokolwiek, co próbuję czytać
 • mogę czytać krótkie teksty, ale nic dłuższego czy skomplikowanego

Prawie nadążam za tym co mówią inni, ale czasem jest mi ciężko:

 • w zatłoczonych lub głośnych miejscach
 • kiedy inna osoba mówi szybko
 • lub nie precyzuje tematu rozmowy
 • lub używa skomplikowanych słów lub długich zdań

Pisanie a afazja

 • nie umiem przeliterować wyrazu
 • mam problem z organizacją i planowaniem tego, co chcę napisać
 • mam problem z poprawnością gramatyczną
 • w ogóle nie umiem nic napisać
 • umiem napisać pierwsze litery wyrazu, ale nie cały wyraz

Liczenie a afazja

 • liczby i rachunki są dla mnie trudne (nie radzę sobie)
 • popełniam błędy związane z użyciem zegara i / lub pieniędzy
 • dużo czasu zajmuje mi sprawdzenie paragonu lub rachunku
 • mam problem z liczeniem drobnych pieniędzy
Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).