/

Neuropsycholog

Neuropsychologia to specjalizacja psychologii zajmująca się związkiem pomiędzy mózgiem a zachowaniem człowieka. Działania neuropsychologa w Fundacji „Między Słowami” to diagnoza i terapia, które są skierowane głównie do osób z zaburzeniami pamięci, uwagi, myślenia na skutek uszkodzenia mózgu.

Do najczęstszych przyczyn możemy zaliczyć:

 •  udary;
 • urazy czaszkowo-mózgowe (np. w wyniku wypadków komunikacyjnych);
 • nowotwory;
 • choroby otępienne (np. choroba Alzheimera);
 • zatrucia substancjami toksycznymi.

Diagnoza neuropsychologiczna

Diagnoza neuropsychologiczna jest zalecana zwłaszcza osobom po incydentach neurologicznych różnego pochodzenia, a także każdemu, kto odczuwa pogorszenie funkcjonowania poznawczego. Podczas jednego, dwóch spotkań, obejmujących wywiad kliniczny, zastosowanie odpowiednich testów neuropsychologicznych oraz prób kliniczno-eksperymentalnych, neuropsycholog dokonuje oceny funkcjonowania poznawczego badanej osoby w kilku najważniejszych obszarach. W trakcie procesu diagnostycznego dokonuje się oceny zdolności intelektualnych pod kątem zaburzeń mowy, uwagi, pamięci, funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz myślenia. Uzyskana z badania opinia będzie kluczowa w planowaniu indywidualnego programu terapii.

Osoby decydujące się na diagnozę neuropsychologiczną prosimy o zaopatrzenie się oraz przyniesienie na spotkanie diagnostyczne:

 • karty informacyjnej ze szpitala (po przebytej hospitalizacji) oraz innych dokumentów lekarskich opisujących przebyte choroby;
 • opisu badań neuroobrazowych mózgu (np. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badania EEG);
 • opinii z wcześniejszych badań psychologicznych bądź logopedycznych;
 • okularów, aparatu słuchowego (jeśli badany z nich korzysta).

Terapia neuropsychologiczna

Nawet krótki incydent może powodować kaskadę wtórnych zmian ciągnących się przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat. Rehabilitacja neuropsychologiczna to specjalistyczny rodzaj terapii mający na celu redukcję objawów zaburzeń poznawczych i emocjonalnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu. Poprzez odpowiednie zabiegi oraz zestawy ćwiczeń neuropsycholog jest w stanie inicjować, przyspieszać, a także wspierać proces poprawy oraz zdrowienia. Wśród obszarów oddziaływania rehabilitacji neuropsychologicznej można wymienić:

 • treningi pamięci w przypadku zaburzeń uczenia się;
 • ćwiczenia koncentracji uwagi;
 • ćwiczenia myślenia oraz funkcji wykonawczych;
 • ćwiczenia funkcji wzrokowo-przestrzennych.

Zatem rolą psychologa w zespole Fundacji „Między Słowami” jest praca nad procesami, które w wyniku uszkodzenia mózgu nie działają już tak sprawnie jak przed chorobą. We współpracy z neurologopedami jesteśmy w stanie objąć każdego pacjenta kompleksową terapią funkcji poznawczych, co zwiększa szanse podopiecznych na odbudowanie utraconych zdolności. Terapia ma charakter zarówno indywidualny, jak i grupowy, co pozwala na ćwiczenie zdolności komunikacyjnych w realnych sytuacjach społecznych.

Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska
psycholog z wielką pasją, realizujący się w dziedzinie neuropsychologii. Zgłębia związek między ludzką psychiką, umysłem a ciałem. W pracy kieruje się kreatywnością, tworząc spersonalizowaną terapię neuropsychologiczną z uwzględnieniem bagażu emocjonalnego pacjentów, co umożliwia rozbudzanie w nich ducha walki. Niektórzy twierdzą, że leczy głosem.