/

Jak poprawić komunikację z osobą cierpiącą na demencję. Praktyczne przykłady. Część II

Utrzymuj kontakt z chorym dzięki Księdze życia

Księga życia jest niczym proteza pamięci, która pozwala rodzinie lub opiekunowi pozostawać jak najdłużej w kontakcie z osobą z zaburzeniami pamięci. Choremu daje możliwość aktywności językowej. Powinna zawierać najważniejsze wydarzenia z życia osoby z demencją.

Jak wykonać Księgę życia? Na odrębnych kartkach przyklej zdjęcia członków rodziny i ważnych dla chorego przedmiotów, a także np. wycinki prasowe. Opatrz je opisem, napisanym prostym językiem i odpowiednio dużą czcionką. Kartki umieść w segregatorze, dzięki czemu łatwiej je będzie przekładać.

Księgę życia mogą przeglądać wspólnie z chorym osoby z najbliższego otoczenia, by podtrzymywać relację i stymulować rozmowę. Dzięki Księdze nowi opiekunowie lepiej poznają pacjenta, ponieważ jej treść pozwala zrozumieć to, co chory ma do przekazania o sobie i swoim życiu.

Opiekunie, pamiętaj także o sobie. Twoja kondycja fizyczna i psychiczna ma ogromny wpływ na jakość kontaktu z osobą demencją.

Czy chciałbyś przeczytać kolejny artykuł o tym, jak zadbać o kondycję opiekuna?

Izabela Olejniczak Pachulska
Izabela Olejniczak Pachulska
dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).