/

Usprawnianie komunikacji

Afazja sprawia, że rozmowa z tobą może być dla innych trudna. Nawet najbliżsi mogą nie wiedzieć, jak sobie radzić. Pomocne będą poniższe wskazówki. 

Mam afazję. Rozmowa sprawia mi trudność. Możesz mi pomóc w następujący sposób:

 • miej pod ręką kartkę i długopis
 • daj nam dużo czasu
 • używaj rysunków
 • potwierdzaj („tak”) lub zaprzeczaj („nie”)
 • mów spokojnie, nie krzycz, nie podnoś głosu
 • bądź elastyczny: próbuj różnych możliwości zdobycia informacji
 • używaj pomocy, takich jak zdjęcia, mapy, albumy
 • staraj się mówić tylko o jednej sprawie naraz
 • sprawdzaj, czy się rozumiemy
 • używaj słów kluczy.

Ja też się staram:

 • zachować spokój
 • używać zdjęć i obrazków, które mogą pomóc
 • pokazać najbliższym, jak jest mi najłatwiej nawiązać kontakt z innymi ludźmi.

Jeśli utkniecie w martwym punkcie, możecie:

 • uzgodnić, gdzie leżą trudności
 • podsumować, do jakiego punktu doszliście w rozmowie
 • wspólnie zdecydować, czy kontynuujecie rozmowę, czy wrócicie do niej później.

Tekst pochodzi z książki „Moja afazja”, którą można zakupić w wersji elektronicznej (pdf) oraz drukowanej.

dyrektorka fundacji, neurologopeda, pedagog, trener. Jej zainteresowania są skupione na budowaniu modelu holistycznej pomocy osobom z afazją. Autorka programu „chóru osób z afazją”, posiada certyfikat osoby towarzyszącej do pracy z seniorami wg M. Montessori wydany wspólnie przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wraz z Institut fur Lebensbegleitendes Lernen w Wiedniu, trener SCA™ (Supported Conversation for Adults with Aphasia) przy Institute of Aphasia w Toronto, trener funkcji poznawczych Instrumental Enrichment (EI).
dyrektorka fundacji Między Słowami w Gdyni, neurologopeda, językoznawca, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego „Intra” w Warszawie. Swój warsztat opiera na relacji z pacjentem, uważając go za eksperta od afazji. Lubi pracować z ludźmi, prowadzi grupę rozwoju osobistego kobiet z afazją.